Rok 2014/2015:

1. Premiera przedstawienia muzycznego Cohen – Nohavica miała miejsce 28 listopada.

Przedstawienie powstało dzięki wsparciu sponsorów. Terminy będą podawane w aktualnościach.

2. Autorska płyta z piosenkami: słowa Marian Opania, muzyka Włodzimierz Korcz, Jerzy Satanowski.

3. Zbiór poezji MarianaOpani

Rok 2015:

1. Przedstawienie według tekstów Mikołaja Niekrasowa "Jesienna nuda" i Antoniego Czechowa "Łabędzia Pieśń"

 

 

 

 

Strona Główna

"Moje fascynacje" - recital Mariana Opani

Aktualnie

Biografia

Plany

Bezpośredni kontakt, rezerwacje terminów, Jacek Jankowski